SI Aureola 500

Nemoc může být viditelná dříve, než je pociťována na fyzické úrovni.

Hlavní cíle klasické a celostní medicíny jsou:

– identifikace predispozice k chorobám

– diagnostika onemocnění v rané fázi

– stanovení příčin stávajících chronických patologických stavů

Zařízení Sensitiv Imago Aureola 500 splňuje všechny tyto požadavky. Jedinečnost diagnostické metody spočívá ve skutečnosti, že operátor a klient vidí, jak psychoemoční stav ovlivňuje jeho fyzické tělo.

Metoda biofotonové holografie nebo GDV (technologie vizualizace plynových výbojů)  je moderní metoda funkční expresní diagnostiky založená na zazamenávání a analýze energetického pole (svícení) živých předmětů (Kirlianův efekt). Umožňuje vizualizaci biologického záření (biopole) kolem lidského těla a každého orgánu.

Co se odhalí během vyšetření na zařízení Sensitiv Imago Aureola 500?

• Psycho-emocionální stav Vašeho těla: klidný a uvolněný, aktivní, ve stresu nebo ve změněném stavu vědomí

• Orgány Vašeho těla se zvýšenou či sníženou energií (akutní či chronické procesy, intoxikace, …)

• Individuální reakce Vašeho těla na účinky různých procedur, léků, doplňků stravy, ale také duchovních a léčivých postupů

• Rovnováha Vašich energetických center (čaker)

• Obecná úroveň energie Vašeho těla a jednotlivých orgánů a funkčních systémů

• Vlastnosti a reakce Vašeho těla na různé přírodní faktory (magnetické bouře, změny tlaku, vlhkosti, teploty, lunární fáze, atd.).

• Vliv lidí kolem Vás na Váš organismus.

Jak probíhá vyšetření na Sensitiv Imago Aureola 500?

1.         Několik minut jsou Vaše prsty na rukou snímány v různých režimech (snímání s filtrem a snímání bez filtru). Na obrazovce se objevují jednotlivé snímky Vašeho biopole, přiřazené ke konkrétním prstům, které obsahují informace o všech procesech probíhajících v těle. Během analýzy dat operátor vidí nejen stávající změny, ale také rizikové oblasti. Může také určit směr, kterým bude vývoj patologického procesu probíhat.

2.         Svícení a zaznamenaný rozsah biopole z lidských prstů je vyfotografován, zpracován programem a objeví se na obrazovce počítače.

3.         Operátor z výsledků dává doporučení pro obnovení funkčního stavu Vašeho těla případně jeho udržení

Důležité:

Tato technologie umožňuje sledovat dynamiku změny stavu těla a mysli klienta podstupujícího terapii, dále její využítí nalezne i v mnoha dalších oblastech, jako například v psychologických či psychoterapeutických poradnách, při cvičeních a meditacích, či jiných duchovních a léčivých praktikách. Podle povahy změn v klientských záznamech (monitoring změn jednotlivých snímkování) můžete vidět, jak psychoemocionální stav ovlivňuje Vaše biopole.

Zajímavost:

Tato technika našla uplatnění při studiu minerálů, rostlin, šperků, vody, ale i psychologického rozpoložení osob pod velkýcm tlakem či energetiky prostor. Podle nezávislých studií v různých zemích světa je spolehlivost až 90%.

Nedoporučuje se provádět měření:

1. pokud má vyšetřovaný kardiostimulátor

2. při akutním infarktu myokardu

Vyšetření na zařízení Sensitiv Imago Aureola 500 je nepostradatelné pro měření všech skupin populace, zejména dětí a mladistvých, protože právě v tomto věku jsou kladeny příčiny mnoha chronických onemocnění.

Je mnohem efektivnější provádět profylaxi a předcházet onemocnění, než léčit již vyvinuté onemocnění chemickými přípravky s řadou vedlejších účinků. Vyšetření na zařízení Sensitiv Imago Aureola 500 může také významně pomoci klientům/pacientům s nejasnou diagnózou, kteří jsou dlouhodobě a neúspěšně vyšetřováni. Metoda umožňuje také vyhodnotit účinnost léčby.

Vyšetření a analýza výsledků trvá přibližně 1 hodinu.

Ukázky měření:

Srovnávací měření energetiky 4 různých lidí (zleva do prava)

  1. Stav relativně zdravého člověka
  2. Dozorce ve věznici
  3. Drogově závislý člověk
  4. Programátor s dlouhodobou aktivní prací s počítačem


Chronický proces

Latentní infekce

Oslabený stav těla (možné prodromální období)


Příklad měření energetického pole člověka před a po akupunkturní procedůře
Stav před aplikací akupuntury

Stav po aplikaci